Go to Top

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Samen met Pabo-docent Roger Baltus van iPabo Alkmaar maakte Zinvol Leren een uitgebreid lespakket voor het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. “Nederland leeft met water” is een belangrijk kerndoel voor het basisonderwijs. Vreemd genoeg worden in aardrijkskundemethodes alleen de watersnoodramp en de inpolderingen kort aangetikt, maar komt het zelden terug in meerdere leerjaren. Het nieuwe lespakket voorziet in die leemte en verbindt het thema ook nog eens aan de eigen omgeving (voor Noord-Holland).

Het lespakket kan hier gedownload worden:

https://www.hhnk.nl/portaal/educatie_3571/item/lespakket-water-basisscholen_8905.html

Trots zijn we vooral op de interactieve digibordles waarin leerlingen aan de hand van prikkelende betekenisvolle vragen zelf hun weg kiezen.