Go to Top

De Kindertelefoon

Samen met kinderrechtenspecialist Saskia Klomps maakte Zinvol Leren een nieuw lespakket voor Stichting De Kindertelefoon. Er zijn versies voor midden-, bovenbouw basisonderwijs en onderbouw VO. Na het werken met dit pakket weten de leerlingen wat De Kindertelefoon is en wat De Kindertelefoon wel en niet voor hen kan doen. Het pakket kan ingezet worden bij de lessen sociaal emotionele vorming of als aanvulling op lesmethoden voor dit vak.