Go to Top

Curriculum.nu

Niet vanuit de onderneming ZinvolLeren, maar wel vanuit mijn onderwijsbetrekking: trots dat ik geselecteerd ben als één van 130 onderwijsprofessionals die mee mogen denken over de nieuwe leerlijnen in het kader van het project Onderwijs 2032 / Curriculum.nu. Ik heb zitting in de ontwikkelgroep Mens en Maatschappij.