Go to Top

Wie bedenkt de beste besparing?

Zinvol Leren maakte in opdracht van Codename Future en de Grontmij het project ‘Wijs met energie’ voor het VO. Leerlingen maken een rondgang door de school en bedenken slimme energiebesparingen. Op het Jeroen Bosch College in ’s-Hertogenbosch presenteerden de eerste leerlingen hun creatieve besparingsplannen aan een deskundige jury.

, , ,