Go to Top

Tag Archives

Tag Archives: Arend Pottjegort

Bestuur Educatieve Auteurs

Sinds begin 2013 ben ik bestuurslid van de Vereniging van Educatieve Auteurs. Vanuit de VvEA heb ik zitting in het Algemeen Bestuur van Stichting Reprorecht. Vanuit Stichting Reprorecht zit ik in de stuurgroep ‘Auteursrecht geregeld’, van waaruit o.a. gewerkt wordt aan de vernieuwde website www.auteursrechtenonderwijs.nl. Voor meer informatie over de …Read More

Nieuwe Junior Bosatlas verschenen

Zinvol Leren maakte met een team van specialisten een nieuw concept voor de Junior Bosatlas. Een atlas is al lang geen opzoekboek voor plaatsen meer. De nieuwe Junior Bosatlas biedt de basisschoolleerling nu een sleutel tot een modern geografisch wereldbeeld.

Ik kom in actie NU!

In Amsterdam, Utrecht en Rotterdam maakten MBO-ers kennis met vrijwilligerswerk aan de hand van lesmateriaal dat Zinvol Leren schreef in opdracht van Codename Future. Minister Asscher bezocht de afsluitende bijeenkomst van het project.