Go to Top

Welkom in onze wijk

Welkom in onze wijk

Zinvol Leren werkte mee aan het programma ‘Welkom in onze wijk’  dat verscheen in diverse spinoffs (o.a. duurzame wijk, veilige wijk, speurtochtversie voor basisonderwijs).

In ‘Welkom in onze wijk’ gaan leerlingen aan de hand van een stappenplan en een mobiele telefoon op zoek naar plus en minmpunten en maken een verbeterplan.

Dit project kwam in stand in samenwerking met Waag Society, Creative Learning Lab en Seven Scenes.

> Terug naar Portfolio overzicht

Projectdetails

Opdrachtgever
Actieplan Maatschappelijke Sectoren en ICT

Uitgegeven door
Codename Future

Datum
2010 en later

Doelgroep
Onderbouw Voortgezet Onderwijs

Projectpagina Codename Future
Visit Site

Welkom in onze wijk
Visit Site