Go to Top

Nice to meet you

Nicetomeetyou_groot
In samenwerking met Codename Future ontwikkelde Zinvol Leren ‘Nice to meet you’. Dit is een afgeronde klassenactiviteit van één lesuur waarin leerlingen kritisch kijken naar de manier waarop ze zichzelf op sociale media presenteren en profileren. De leerlingen denken na over hun eigen online profielen, digitale uitingen en informatie. Zij beantwoorden enkele vragen hierover. De uitkomsten vormt de aanleiding tot discussie: wat is er allemaal van mij te vinden en wat betekent dit? De les kan als een opstapje of energizer worden ingezet ter voorbereiding van het werken met een anti-pest methode.

Meer informatie:

Nice to meet you – Codename Future

Nicetomeetyou_2