Go to Top

Grenzeloos

Grenzeloos is een vernieuwende aardrijkskundemethode voor het digibord. Grenzeloos daagt kinderen uit de wereld zelf te beleven en te ontdekken. Zinvol Leren voert een ‘expert-check’ uit op de kopij van externe auteurs en levert feedback op de inhoud en leerlijn.

grenzeloos-digibord

www.grenzeloos.nl/over-de-methode-aardrijkskunde