Go to Top

Gedrag: ik doe er toe

Gedrag ik doe er toe

Zinvol Leren was eindauteur van een leerlijn gewenst gedrag voor VO. Onderdeel van het project is de interactieve game ‘InConflict’. De lessenreeks werd geschreven onder begeleiding van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en is aangemeld voor erkenning tot effectieve jeugdinterventie.

Gedrag ik doe er toe

Gedrag: ik doe ertoe! richt zich op het creëren van een goed samenlevingsklimaat in de klas en daarbuiten en daarmee het voorkomen van antisociaal gedrag bij middelbare scholieren. Na de inzet van het programma Gedrag: ik doe ertoe! zijn leerlingen zich bewust van wat hun gedrag betekent voor hun omgeving. Ze zijn in staat te beoordelen welke gedragingen in sociale situaties het leefklimaat positief beïnvloeden en welke een negatieve invloed hebben en maken op grond van dit oordeel bewuste (pro-sociale) keuzes voor hun eigen gedragsrepertoire.

Gedrag: ik doe ertoe! beslaat twee leerjaren. In elk leerjaar wordt er in twee speciale modules gewerkt aan de bewustwording van het gedrag en attitudeverandering. Elke module kan gespreid over de mentoruren of aaneengesloten in projectvorm worden ingezet. Na twee  modules komt het geleerde in verschillende contexten terug tijdens herhalingslessen. In elk jaar worden dus twee modules en herhalingslessen behandeld. De school krijgt ondersteuning bij het inroosteren van het programma. De mentoren krijgen een training waarbij de planning, leerdoelen en aanpak worden behandeld. De in totaal vier modules zijn: gedrag, gedrag in de klas, gedrag en de publieke sector en gedrag in de wijk. In de interventie staan digitaal lesmateriaal en activerende werkvormen centraal. De leerlingen werken zowel individueel als klassikaal aan de opdrachten, o.a. met behulp van filmpjes.

Gedrag: ik doe ertoe! bestaat uit een compleet pakket voor twee leerjaren:

– docententraining

– begeleidingsmomenten

– draaiboekgesprek

– uitgebreide docentenhandleiding

– vier modules en herhalingslessen digitaal lesmateriaal (individuele inlogcodes voor leerling en leerkracht) en werkbladen

– een serious game (InConflict)

> Terug naar Portfolio overzicht

Projectdetails

Opdrachtgever
Ministerie van Justitie

Uitgegeven door
Codename Future

Datum
2011

Doelgroep
Onderbouw Voortgezet Onderwijs

Projectpagina Codename Future
Visit Site

Gedrag ik doe er toe
Visit Site