Go to Top

De Junior Bosatlas

De Junior Bosatlas

Zinvol Leren ontwierp samen met de pabo-docenten Anton Bakker en Roger Baltus een nieuw concept voor de zesde editie van De Junior Bosatlas. De atlas is al lang geen ‘plaatsen opzoek boek’ meer. Daarvoor grijpt ook elke basisschoolleerling immers nu ook naar Google Maps. Het blijft echter belangrijk dat leerlingen de atlas leren gebruiken (kaartvaardigheden) en herkennen als belangrijke geografische informatiebron. Kerndoel 50 luidt immers:  De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld. 
Onderscheidend aan de zesde editie zijn de thematische kaarten. De atlas is ook voor de basisscholier nu een boek geworden met kaarten om bij weg te dromen en een beeld te krijgen van provincies, landen en werelddelen.

Junior-Bosatlas6  JuniorBos6-thema

Zinvol Leren maakte ook het concept voor de vierde en vijfde editie van De Junior Bosatlas. In deze edities veranderden de provinciekaarten van monochrome naar grondgebruikkaarten, werd er een kindvriendelijker schaalstok toegevoegd en kwam bij iedere kaart een legenda. Hieronder ziet u een voorbeeld van de transitie van 3e naar 4e editie.

JB3-bloghalf  JB4-bloghalf

> Terug naar Portfolio overzicht

Projectdetails

Opdrachtgever
Noordhoff Atlasproducties

Datum editie 6
2013

Datum editie 5
2008

Datum editie 4
2004

De Junior Bosatlas
Visit Site