Go to Top

Kampioen en Geografie

Kampioen_Natuurindeklas

Leuk! Aandacht voor het lespakket ‘Beleef de natuur!’ in zowel het ANWB-blad ‘De Kampioen’ als in het tijdschrift ‘Geografie’ van het KNAG (Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap). Dit lespakket van uitgeverij Codename Future¬†ontwikkelde Zinvol Leren met het doel jongeren meer te betrekken bij de natuur. In een voorbereidingsles krijgen ze kennis aangereikt om daarmee ervarend te kunnen leren in een natuurgebied in de eigen omgeving. Het resultaat wordt samengevat in een website die de leerlingen moeten maken over ‘hun’ natuurgebied. Aan de hand van een stappenplan maken ze die website met behulp van ‘Weebly’. Zinvol Leren maakt eerst zelf een voorbeeld-weebly. Voor de Havo/VWO-versie zijn ook nog een aantal andere verwerkingsopdrachten beschikbaar.

 

, , , ,