Go to Top

Blog Archives

Bestuur Educatieve Auteurs

Sinds begin 2013 ben ik bestuurslid van de Vereniging van Educatieve Auteurs. Vanuit de VvEA heb ik zitting in het Algemeen Bestuur van Stichting Reprorecht. Vanuit Stichting Reprorecht zit ik in de stuurgroep ‘Auteursrecht geregeld’, van waaruit o.a. gewerkt wordt aan de vernieuwde website www.auteursrechtenonderwijs.nl. Voor meer informatie over de …Read More

Kampioen en Geografie

Leuk! Aandacht voor het lespakket ‘Beleef de natuur!’ in zowel het ANWB-blad ‘De Kampioen’ als in het tijdschrift ‘Geografie’ van het KNAG (Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap). Dit lespakket van uitgeverij Codename Future ontwikkelde Zinvol Leren met het doel jongeren meer te betrekken bij de natuur. In een voorbereidingsles krijgen ze kennis aangereikt …Read More

Nieuwe Junior Bosatlas verschenen

Zinvol Leren maakte met een team van specialisten een nieuw concept voor de Junior Bosatlas. Een atlas is al lang geen opzoekboek voor plaatsen meer. De nieuwe Junior Bosatlas biedt de basisschoolleerling nu een sleutel tot een modern geografisch wereldbeeld.

Ik kom in actie NU!

In Amsterdam, Utrecht en Rotterdam maakten MBO-ers kennis met vrijwilligerswerk aan de hand van lesmateriaal dat Zinvol Leren schreef in opdracht van Codename Future. Minister Asscher bezocht de afsluitende bijeenkomst van het project.

Wie bedenkt de beste besparing?

Zinvol Leren maakte in opdracht van Codename Future en de Grontmij het project ‘Wijs met energie’ voor het VO. Leerlingen maken een rondgang door de school en bedenken slimme energiebesparingen. Op het Jeroen Bosch College in ’s-Hertogenbosch presenteerden de eerste leerlingen hun creatieve besparingsplannen aan een deskundige jury.